bedding

stabiel opstellingsvlak voor vesting– of belegeringsgeschut, meestal van hout; o.a. bedoeld om herhaald richten te vergemakkelijken; ook wel batterijhout

afb.04kl