belegeringsaffuit

affuit voor belegeringsgeschut, gekenmerkt door beperkte mobiliteit