belegeringstrein

Zoeken in terminologie

belegeringstrein

grote langs de weg verplaatsbare artillerie-eenheid, voorzien van verschillende soorten belegeringsgeschut, munitievoorraden en overig materieel, ten behoeve van de belegering van grote vestingen