berennen

berennen

snelle opmars naar een vesting met het oogmerk deze in te sluiten dan wel in te nemen