bestrijken

Zoeken in terminologie

het onder vuur (kunnen) nemen van een terreincompartiment of wateroppervlak