beton

Zoeken in terminologie

bouwmateriaal, samengesteld uit steenachtig materiaal (veelal grind), cement, zand en eventueel andere toevoegingen
Opmerking. In de vestingbouw worden/werden o.a. toegepast:
– ongewapend beton: niet nader gespecificeerd beton, zonder wapening
– gewapend beton: als boven, maar inwendig voorzien van een netwerk van ijzeren/stalen staven
– brikkenbeton: beton bestaande uit een mengsel van mortel en steenslag of gebroken baksteen
– kalktrasbeton: zie trasbeton
– trasbeton: beton bestaande uit een mengsel van mortel, kalk en tras (gemalen tufsteen)
– porfierbeton: beton bestaande uit een mengsel van mortel en gebroken porfier (een vulkanisch gesteente)