boorschot

Zoeken in terminologie

schot met het doel een gat te maken in een muur of wal, b.v. voor het plaatsen van een springlading