bresschot

schot ten behoeve van het maken van een bres in een muur of wal