bricolschot

Zoeken in terminologie

schot om, door middel van terugkaatsing van het projectiel, een zijdelings of achterwaarts gelegen doel te treffen