caponnièrehoofd

Zoeken in terminologie

dwars tegen de kop van een caponnière aangebracht aardlichaam of muur van metselwerk of beton, om de zijdelingse schietgaten ervan tegen vuur te dekken