chamade

Zoeken in terminologie

chamade

hoorn- of trommelsignaal waarmede de verdediger van een belegerde vesting kenbaar maakte onderhandelingen te willen aangaan