collateraal

aangrenzend, ter zijde gelegen vestingfront of ander object