contre-batterij

belegeringsbatterij aangelegd op de kruin van een bedekte weg, voor het bestrijden van flankerend geschut van de verdediger