corps de garde

corps de garde

al dan niet versterkt wachtgebouw in een vesting; in het Nederlands wel verbasterd tot kortegaard