corps de garde

Zoeken in terminologie

al dan niet versterkt wachtgebouw in een vesting; in het Nederlands wel verbasterd tot kortegaard