coupure

Zoeken in terminologie

doorsnijding of doorgraving in een vestingwal of -muur of van een inundatiekering