coupure

coupure

doorsnijding of doorgraving in een vestingwal of -muur of van een inundatiekering