demonteren

Zoeken in terminologie

demonteren

het door beschieting onklaar maken of vernielen van vijandelijk geschut en/of ander materieel