diamantgracht

Zoeken in terminologie

diamantgracht

plaatselijke uitdieping van een gracht, gelegen voor een schietgat of toegang van een verdedigingswerk, dienende voor het opvangen van neerstortend puin of grond, ter voorkoming van het blokkeren van het schietgat, en/of als hindernis