dode hoek

Zoeken in terminologie

terreinsector waarin, als gevolg van voorgelegen terrein, bouwsels of andere obstakels, de zich daar bevindende doelen niet kunnen worden waargenomen en/of getroffen