drakentandversperring

Zoeken in terminologie

versperring tegen pantservoertuigen, bestaande uit puntvormige betonblokken, die veelal in lange stroken waren samengevoegd; zie ook tetraëder

drakentanden
drakentanden