echarpeervuur (echarperend vuur)

Zoeken in terminologie

vuur, afgegeven onder een scherpe horizontale hoek of om een doel in schuine richting te treffen