enfileren

Zoeken in terminologie

het in de lengterichting onder vuur nemen van een doel of terreinstrook