enfileren

enfileren

het in de lengterichting onder vuur nemen van een doel of terreinstrook