evenwijdig vuur

vuur van een kustbatterij op langsvarende schepen