evenwijdige batterij

kustbatterij bestemd voor het onder vuur nemen van langsvarende schepen