flankement

Zoeken in terminologie

vuur dat vanuit verdedigingswerken zijdelings kan worden uitgebracht; nader te onderscheiden in:

  • groot flankement: flankerend vuur ter bestrijking van het terzijde van een verdedigingswerk gelegen terrein, en bij voorkeur reikend tot vóór en achter het naastliggende verdedigingswerk
  • klein flankement: flankerend vuur op de naaste omgeving – grachtsflankement: flankerend vuur ter bestrijking van de aanliggende natte of droge grachten
  • keelflankement: flankerend vuur ter bestrijking van de keel