flankgeschut

geschut dienend om vuur uit te brengen langs een zijde van een verdedigingswerk