frontier

Zoeken in terminologie

frontier

stelsel van vestingwerken, gelegen langs of parallel aan (een deel van) de landsgrens