gardez-vous

losstaande muur om een opening af te schermen; ook wel wacht-U