gebastioneerd fort

fort gebouwd volgens het gebastioneerde stelsel