gebastioneerd front

gebastioneerd front

deel van de omwalling van een vesting volgens het gebastioneerde stelsel, gelegen tussen de saillanten, respectievelijk verlengde kapitalen der bastions
afb.01kl