gedetacheerd werk

Zoeken in terminologie

gedetacheerd werk

verdedigingswerk, behorend bij een vesting, aangelegd op een vooruitgelegen dominerend punt

Opmerking. De afstand tot het vestingwerk is veelal groter dan bij een voorwerk, een wat ouder begrip; zie ook gedetacheerd fort