gedetacheerd werk

verdedigingswerk, behorend bij een vesting, aangelegd op een vooruitgelegen dominerend punt

Opmerking. De afstand tot het vestingwerk is veelal groter dan bij een voorwerk, een wat ouder begrip; zie ook gedetacheerd fort