generaalstorm

Zoeken in terminologie

generaalstorm

massale, soms meermalen herhaalde bestorming van een vestingwerk