geregeld beleg

Zoeken in terminologie

beleg van een versterkte plaats volgens de in een bepaald tijdperk algemeen gangbare methode; heeft vooral betrekking op de door Vauban ontwikkelde en vastgelegde methode, gekenmerkt door veelomvattende pionierwerken