Grieks vuur

Grieks vuur

hevig brandbaar en moeilijk uitdoofbaar strijdmiddel; kon op water drijvend worden toegepast