Grieks vuur

Zoeken in terminologie

hevig brandbaar en moeilijk uitdoofbaar strijdmiddel; kon op water drijvend worden toegepast