haha

Zoeken in terminologie

obstakel, veelal in de vorm van een brede uitdieping, zo veel mogelijk onopvallend aangebracht in een droge gracht of in een onderaardse gang, bedoeld om de doorgang van een vijand op een voor hem onverwachte plaats te blokkeren
Opmerking: ontleend aan het Frans en verklaard als uitroep van verrassing