hoofdwacht

Zoeken in terminologie

centraal gelegen wachtgebouw in een vesting of garnizoen, van waaruit alle wachten worden geregeld