infanterieschild

Zoeken in terminologie

infanterieschild

meevoerbaar ijzeren/stalen schild, waarin een klein schietgat, dat door infanterie op de borstwering van een loopgraaf kan worden geplaatst

infanterieschild
infanterieschild (uit: “Nederlandse vuurwapens 1895-1940”
van G. de Vries en B.J. Martens, 1993)