inundatieafdeling

Zoeken in terminologie

inundatieafdeling

organisatie van personele en materiële middelen ten behoeve van de inundaties in een bepaald gebied; veelal onderverdeeld in inundatiestation of leiderschappen