kaliber

Zoeken in terminologie

inwendige diameter van de schietbuis (loop) van een vuurwapen