kernschot

schot waarbij de richting wordt bepaald door de as van de vuurmond