kustgeschut

geschut speciaal bestemd voor het vuren op doelen op zee