laboreren

Zoeken in terminologie

het samenstellen van munitie uit explosieven en andere munitiebestanddelen