laboreren

Zoeken in terminologie

laboreren

het samenstellen van munitie uit explosieven en andere munitiebestanddelen