landshuis

zie arsenaal; ook wel geschreven als (‘s) lands huis