luistergang

Zoeken in terminologie

onderaardse gang in een verdedigingswerk ten behoeve van het beluisteren van vijandelijke activiteiten; ook wel écoute