magistraal

Zoeken in terminologie

denkbeeldige omtrekslijn van een vesting, die wordt aangehouden als hoofdlijn van het tracé