manoeuvre d´eau

manoeuvre d´eau

methode om door manipulatie van waterstromen aanvallende troepen te verdrijven of om een bevroren inundatie open te breken