meze(n)kouw

Zoeken in terminologie

uitgekraagd klein soort machicoulis of wachthuisje aan of in een stads-, vesting- of kasteelmuur, ook wel meze(n)kooi

mezekouw
mezekouw