minimaalschietgataffuit

Zoeken in terminologie

kazemataffuit waarbij het draaipunt zich nabij de monding van de schietbuis bevindt, waardoor met een klein schietgat kan worden volstaan

minimaalschietgataffuit
minimaalschietgataffuit