monnik

Zoeken in terminologie

opstaande hindernis van metselwerk of natuursteen, aangebracht op een beer

monnik

beer met twee monniken (foto: J. de Zee)