ontmantelen

Zoeken in terminologie

het slopen (slechten) van een vestingwerk; soms ook amoveren genoemd