opril

Zoeken in terminologie

naar de walgang oplopende weg, bestemd voor het verplaatsen van geschut enz.; ook wel oprit
afb.01kl